ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1. กระเพาะอาหารและลำไส้,โรค. 2. กระเพาะอาหารและลำไส้,โรค การรักษา. 3. กระเพาะอาหารและลำไส้

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ISBN  978-999-09-5581-1
 ผู้แต่ง  สุเทพ กลชาญวิทย์...[และคนอื่นๆ].
 ชื่อเรื่อง 
โรคทางเดินอาหารและการรักษา 4 / บรรณาธิการ สุเทพ กลชาญวิทย์...[และคนอื่นๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  โครงการผลิตพยาบาลชุมชนฯ.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550.
 เลขเรียก  WI140 ร924 2550
 ลักษณะทางกายภาพ  320 หน้า.
 หัวเรื่อง  1. กระเพาะอาหารและลำไส้,โรค. 2. กระเพาะอาหารและลำไส้,โรค--การรักษา. 3. กระเพาะอาหารและลำไส้--โรค--การรักษา.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550  
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 26 กรกฎาคม 2563
  จอง
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.2 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.3 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 26 กรกฎาคม 2563
  จอง
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.4 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.5 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
6. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.6 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
7. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.7 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
8. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.8 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
9. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.9 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
10. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.10 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
11. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.11 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
12. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.12 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
13. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.13 
  
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 26 กรกฎาคม 2563
  จอง
14. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.14 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
15. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.15 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
16. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.16 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
17. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.17 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
18. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.18 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
19. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.19 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
20. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.20 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
21. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
WI140 ร924 2550 ฉ.21 
  
หนังสือทั่วไป On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 197386

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.